กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรกช ภูสำเภา