ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเผยราคากลางอาหารกลางวัน ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.8 KB
รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
เอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB