ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย นครภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 35 วันที่ 1-10 ธ.ค.2560 (อ่าน 31) 01 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร การรับนักเรียนเข้าเรียน 2560 ระดับอนุบาล (อ่าน 152) 06 ธ.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 87) 27 ต.ค. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 และ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 107) 22 ก.ย. 59
ประกาศ เลื่อนเวลาเลิกเรียน (อ่าน 124) 15 ส.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 131) 31 พ.ค. 59
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน (อ่าน 158) 10 พ.ค. 59
แจ้งผู้ปกครองเรื่องกำหนดการเลื่อนแจกหนังสือเรียน (อ่าน 137) 03 พ.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 124) 07 พ.ค. 59