ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบเขตและลักษณ์งาน โซล่าเซล (อ่าน 8) 15 ก.พ. 61
ราคากลาง โซล่าเซล2 (อ่าน 15) 08 ก.พ. 61
ราคากลาง โซล่าเซล (อ่าน 17) 08 ก.พ. 61
เปิดเผยราคากลาง โซล่าเซล (อ่าน 16) 08 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 27) 18 ม.ค. 61
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสกันเยอะๆนะคะ (อ่าน 36) 20 ธ.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่2/2560 วันที่ 28-29 ธ.ค.2560 (อ่าน 37) 20 ธ.ค. 60
ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย นครภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 35 วันที่ 1-10 ธ.ค.2560 (อ่าน 72) 01 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร การรับนักเรียนเข้าเรียน 2560 ระดับอนุบาล (อ่าน 200) 06 ธ.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 119) 27 ต.ค. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 และ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 141) 22 ก.ย. 59
ประกาศ เลื่อนเวลาเลิกเรียน (อ่าน 158) 15 ส.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 164) 31 พ.ค. 59
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน (อ่าน 195) 10 พ.ค. 59
แจ้งผู้ปกครองเรื่องกำหนดการเลื่อนแจกหนังสือเรียน (อ่าน 163) 03 พ.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 150) 07 พ.ค. 59