ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
แบบเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.7 KB
ขอบเขตและรายละเอียดงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
รายละเอียดแนบท้าย ขอบเขตและรายละเอียดงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 995.68 KB
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 543.11 KB