กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววริทธ์ธร วงศ์ดาว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย

นางสาวพุวาริน อินทร์ปัญญา