ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปอ5/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258681
กระดาษคำตอบปอ3-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 258823
กระดาษคำตอบปอ1-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.4 KB 258813
คิวอาร์โค๊ต Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259117
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 442.12 KB 259128
แบบกระดาษคำตอบป.2-6 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 259136
รูปแบบการเขียนกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง Word Document ขนาดไฟล์ 170.75 KB 259158
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 259155
องค์ประกอบเล่มหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 259235
รูปแบบการเขียนแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 262742
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.21 KB 259133
แบบลงผลการเรียนปอ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 259143
แบบลงผลการเรียนปอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 259150
แบบลงผลการเรียนปอ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 259147
แบบลงผลการเรียนปอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 259150
แบบลงผลการเรียนปอ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 259144
แบบลงผลการเรียนปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 259210
ตัวอย่างการกรอกผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 259140
คู่มือดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.4 KB 259687
วิธีประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 259266
คู่มือใช้งาน DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 260064
แบบกระดาษคำตอบ ป.3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.42 KB 259160
แบบกระดาษคำตอบ ป.6/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.22 KB 259171
ปถ ปอ6ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259224
ปถ ปอ6ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259185
ปถ ปอ6ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259173
ปถ ปอ6ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 259204
ปถ ปอ5ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259165
ปถ ปอ5ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259192
ปถ ปอ5ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259224
ปถ ปอ5ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 259229
ปถ ปอ4ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259145
ปถ ปอ4ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259159
ปถ ปอ4ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259159
ปถ ปอ4ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 259171
ปถ ปอ3ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259156
ปถ ปอ3ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259157
ปถ ปอ3ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259153
ปถ ปอ3ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 259186
ปถ ปอ2ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259148
ปถ ปอ2ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259145
ปถ ปอ2ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 259152
ปถ ปอ2ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 259171
ปถ ปอ1ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259156
ปถ ปอ1ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259149
ปถ ปอ1ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 259142
ปถ ปอ1ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 259170
รายชื่อนักเรียนปอ 1-ปอ6 ล่าสุด 26 พ.ค.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266 KB 259240
เอกสารอบรมเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 259164
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 259318
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 259219
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 259228
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 259227
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 259198
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 259147
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 259309
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 259242
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 259140
ปถ.05
ปอ6/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258672
ปอ6/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258671
ปอ6/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258669
ปอ6/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258663
ปอ5/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ5/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ4/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ4/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ4/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258665
ปอ3/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258668
ปอ3/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258665
ปอ3/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258669
ปอ3/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ2/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258664
ปอ2/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258669
ปอ2/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258666
ปอ2/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258664
ปอ1/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258667
ปอ1/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258669
ปอ1/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258667
ปอ1/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 258668
ป6ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259131
ป6ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259089
ป6ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259057
ป6ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259100
ป5ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259069
ป5ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259125
ป5ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259126
ป5ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259143
ป4ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259065
ป4ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259058
ป4ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259059
ป4ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259061
ป3ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259060
ป3ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259061
ป3ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259058
ป3ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259065
ป2ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259070
ป2ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259062
ป2ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259056
ป2ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259068
ป1ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259055
ป1ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259059
ป1ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 259059
ป1ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 259066