รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
65 หมู่ที่ 5   ตำบลไผ่ท่าโพ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
เบอร์โทรศัพท์ 05-699-2044


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :