ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คิวอาร์โค๊ต Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 20
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 442.12 KB 21
แบบกระดาษคำตอบป.2-6 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 29
รูปแบบการเขียนกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง Word Document ขนาดไฟล์ 170.75 KB 47
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 36
องค์ประกอบเล่มหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 27
รูปแบบการเขียนแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 810
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.21 KB 36
แบบลงผลการเรียนปอ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 31
แบบลงผลการเรียนปอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 38
แบบลงผลการเรียนปอ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 38
แบบลงผลการเรียนปอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 46
แบบลงผลการเรียนปอ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 32
แบบลงผลการเรียนปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 36
ตัวอย่างการกรอกผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 39
คู่มือดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.4 KB 85
วิธีประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 49
คู่มือใช้งาน DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 93
แบบกระดาษคำตอบ ป.3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.42 KB 56
แบบกระดาษคำตอบ ป.6/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.22 KB 61
ปถ ปอ6ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 63
ปถ ปอ6ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 56
ปถ ปอ6ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 52
ปถ ปอ6ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 62
ปถ ปอ5ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 60
ปถ ปอ5ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 70
ปถ ปอ5ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 63
ปถ ปอ5ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 62
ปถ ปอ4ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 49
ปถ ปอ4ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 56
ปถ ปอ4ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 53
ปถ ปอ4ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 57
ปถ ปอ3ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 58
ปถ ปอ3ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 58
ปถ ปอ3ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 54
ปถ ปอ3ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 81
ปถ ปอ2ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 55
ปถ ปอ2ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 52
ปถ ปอ2ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 55
ปถ ปอ2ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 67
ปถ ปอ1ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 54
ปถ ปอ1ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 51
ปถ ปอ1ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 56
ปถ ปอ1ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 64
รายชื่อนักเรียนปอ 1-ปอ6 ล่าสุด 26 พ.ค.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266 KB 113
เอกสารอบรมเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 59
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 127
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 111
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 92
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 88
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 71
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 79
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 219
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 148
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 74