ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คิวอาร์โค๊ต Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 55
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 442.12 KB 58
แบบกระดาษคำตอบป.2-6 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 67
รูปแบบการเขียนกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง Word Document ขนาดไฟล์ 170.75 KB 89
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 78
องค์ประกอบเล่มหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 64
รูปแบบการเขียนแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 2235
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.21 KB 74
แบบลงผลการเรียนปอ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 72
แบบลงผลการเรียนปอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 74
แบบลงผลการเรียนปอ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 78
แบบลงผลการเรียนปอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 82
แบบลงผลการเรียนปอ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 72
แบบลงผลการเรียนปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 88
ตัวอย่างการกรอกผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 73
คู่มือดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.4 KB 358
วิธีประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 83
คู่มือใช้งาน DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 439
แบบกระดาษคำตอบ ป.3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.42 KB 90
แบบกระดาษคำตอบ ป.6/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.22 KB 94
ปถ ปอ6ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 150
ปถ ปอ6ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 117
ปถ ปอ6ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 105
ปถ ปอ6ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 135
ปถ ปอ5ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 96
ปถ ปอ5ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 111
ปถ ปอ5ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 144
ปถ ปอ5ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 160
ปถ ปอ4ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 85
ปถ ปอ4ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 96
ปถ ปอ4ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 90
ปถ ปอ4ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 93
ปถ ปอ3ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 91
ปถ ปอ3ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 93
ปถ ปอ3ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 85
ปถ ปอ3ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 119
ปถ ปอ2ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 87
ปถ ปอ2ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 81
ปถ ปอ2ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 90
ปถ ปอ2ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 110
ปถ ปอ1ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 88
ปถ ปอ1ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 82
ปถ ปอ1ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 87
ปถ ปอ1ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 101
รายชื่อนักเรียนปอ 1-ปอ6 ล่าสุด 26 พ.ค.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266 KB 144
เอกสารอบรมเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 98
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 183
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 147
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 141
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 139
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 102
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 97
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 251
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 179
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 92
ปถ.05
ป6ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 68
ป6ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 32
ป6ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 15
ป6ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 46
ป5ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป5ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 51
ป5ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 82
ป5ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 76
ป4ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป4ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป4ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป4ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 17
ป3ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 17
ป3ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป3ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 15
ป3ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 16
ป2ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 12
ป2ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
ป2ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 10
ป2ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 15
ป1ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 10
ป1ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 11
ป1ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 10
ป1ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13