ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปอ5/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187478
กระดาษคำตอบปอ3-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 187619
กระดาษคำตอบปอ1-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.4 KB 187617
คิวอาร์โค๊ต Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 187921
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 442.12 KB 187932
แบบกระดาษคำตอบป.2-6 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 187938
รูปแบบการเขียนกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง Word Document ขนาดไฟล์ 170.75 KB 187959
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 187955
องค์ประกอบเล่มหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 187974
รูปแบบการเขียนแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 191167
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.21 KB 187940
แบบลงผลการเรียนปอ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 187945
แบบลงผลการเรียนปอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 187952
แบบลงผลการเรียนปอ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 187951
แบบลงผลการเรียนปอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 187954
แบบลงผลการเรียนปอ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 187944
แบบลงผลการเรียนปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 187996
ตัวอย่างการกรอกผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 187945
คู่มือดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.4 KB 188417
วิธีประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 187960
คู่มือใช้งาน DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 188769
แบบกระดาษคำตอบ ป.3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.42 KB 187954
แบบกระดาษคำตอบ ป.6/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.22 KB 187968
ปถ ปอ6ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 188031
ปถ ปอ6ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187987
ปถ ปอ6ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187979
ปถ ปอ6ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 188013
ปถ ปอ5ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187971
ปถ ปอ5ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187999
ปถ ปอ5ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 188029
ปถ ปอ5ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 188039
ปถ ปอ4ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187953
ปถ ปอ4ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187964
ปถ ปอ4ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187966
ปถ ปอ4ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 187968
ปถ ปอ3ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187961
ปถ ปอ3ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187964
ปถ ปอ3ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187960
ปถ ปอ3ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 187992
ปถ ปอ2ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187956
ปถ ปอ2ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187951
ปถ ปอ2ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 187958
ปถ ปอ2ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 187976
ปถ ปอ1ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187961
ปถ ปอ1ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187955
ปถ ปอ1ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 187951
ปถ ปอ1ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 187974
รายชื่อนักเรียนปอ 1-ปอ6 ล่าสุด 26 พ.ค.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266 KB 188032
เอกสารอบรมเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 187965
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 188106
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 188016
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 188023
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 188029
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 187991
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 187953
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 188117
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 188046
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 187947
ปถ.05
ปอ6/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187475
ปอ6/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ6/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187475
ปอ6/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187476
ปอ5/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187474
ปอ5/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ4/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ4/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ4/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187474
ปอ3/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187480
ปอ3/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187479
ปอ3/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187475
ปอ3/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187475
ปอ2/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187475
ปอ2/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ2/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187476
ปอ2/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187474
ปอ1/4-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ1/3-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187477
ปอ1/2-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187478
ปอ1/1-63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187476
ป6ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187940
ป6ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187897
ป6ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187867
ป6ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187906
ป5ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187874
ป5ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187937
ป5ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187941
ป5ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187949
ป4ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187871
ป4ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187868
ป4ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187867
ป4ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187873
ป3ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187869
ป3ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187868
ป3ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187869
ป3ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187870
ป2ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187870
ป2ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187869
ป2ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187865
ป2ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187874
ป1ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187864
ป1ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187866
ป1ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 187866
ป1ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 187874