ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คิวอาร์โค๊ต Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 172
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 442.12 KB 178
แบบกระดาษคำตอบป.2-6 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 185
รูปแบบการเขียนกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง Word Document ขนาดไฟล์ 170.75 KB 208
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 204
องค์ประกอบเล่มหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 188
รูปแบบการเขียนแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 2841
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.21 KB 193
แบบลงผลการเรียนปอ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 190
แบบลงผลการเรียนปอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 197
แบบลงผลการเรียนปอ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 197
แบบลงผลการเรียนปอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 203
แบบลงผลการเรียนปอ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 193
แบบลงผลการเรียนปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 216
ตัวอย่างการกรอกผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 190
คู่มือดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.4 KB 613
วิธีประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 199
คู่มือใช้งาน DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 902
แบบกระดาษคำตอบ ป.3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.42 KB 204
แบบกระดาษคำตอบ ป.6/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.22 KB 212
ปถ ปอ6ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 278
ปถ ปอ6ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 233
ปถ ปอ6ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 229
ปถ ปอ6ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 260
ปถ ปอ5ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 221
ปถ ปอ5ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 246
ปถ ปอ5ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 276
ปถ ปอ5ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 286
ปถ ปอ4ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 203
ปถ ปอ4ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 215
ปถ ปอ4ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 214
ปถ ปอ4ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 214
ปถ ปอ3ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 208
ปถ ปอ3ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 212
ปถ ปอ3ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 202
ปถ ปอ3ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 238
ปถ ปอ2ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 203
ปถ ปอ2ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 197
ปถ ปอ2ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 209
ปถ ปอ2ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 227
ปถ ปอ1ห้อง4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 208
ปถ ปอ1ห้อง3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 200
ปถ ปอ1ห้อง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 203
ปถ ปอ1ห้อง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 222
รายชื่อนักเรียนปอ 1-ปอ6 ล่าสุด 26 พ.ค.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266 KB 261
เอกสารอบรมเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 214
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 331
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 266
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 265
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.29 MB 259
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 232
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 206
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 366
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 2 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 294
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 200
ปถ.05
ป6ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 195
ป6ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 149
ป6ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 123
ป6ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 156
ป5ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 126
ป5ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 193
ป5ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 191
ป5ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 202
ป4ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 124
ป4ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 121
ป4ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 122
ป4ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 128
ป3ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 127
ป3ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 121
ป3ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 123
ป3ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 125
ป2ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 120
ป2ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 122
ป2ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 119
ป2ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 124
ป1ห้อง4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 120
ป1ห้อง3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 119
ป1ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 119
ป1ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 124